Verandering als constante

De samenleving is volop in verandering. Organisaties moeten hier adequaat maar ook snel op inspelen. Het is in dit tijdperk aanhaken of afhaken. Adforto is een adviesbureau voor fundamentele en complexe vraagstukken in de zorg en het sociaal-maatschappelijk domein. Wij ondersteunen organisaties bij het formuleren van passende antwoorden op de nieuwe uitdagingen die de veranderingen in de samenleving vragen. Adforto is gespecialiseerd in strategieontwikkeling en implementatie, ontwikkeling en revitalisering van organisaties en in het vergroten van de executieve kracht.

Dat doen wij op basis van een grote maatschappelijke betrokkenheid en de ambitie om bij te dragen aan een betere samenleving waarin iedereen zichtbaar en zinvol meedoet. Adforto beschikt over sterke inhoudelijke kennis en brede, succesvolle praktijkervaring en biedt daardoor hoogwaardig advies, onderzoek, analyse en begeleiding. Wij helpen daardoor organisaties om hun effectiviteit en toegevoegde waarde te vergroten. We richten ons daarbij op bestuurders, managers, professionals, burgers en cliënten. Vanuit de verbinding creëren we beweging die leidt tot gedragen veranderingen en verbeteringen.