Over Adforto

Een netwerk organisatie met profiel

Adforto is een adviesbureau voor fundamentele en complexe vraagstukken in de langdurige zorg en in het sociaal maatschappelijk domein. Adforto is een initiatief van Peter Nouwens. Hij heeft veel ervaring in de langdurige zorg o.a. als eindverantwoordelijke bestuurder en als inhoudsdeskundige. Momenteel is hij onderzoeker bij Tranzo. Het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg en toezichthouder in de zorg voor mensen met een beperking en in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Adforto is een netwerkorganisatie en waarbij een beroep gedaan kan worden op een kring met ervaren, succesvolle bestuurders en directeuren uit de zorg en jonge, talentvolle, goed opgeleide professionals. Ze zijn allen zelfstandige adviseurs die de filosofie van Adforto vol onderschrijven. Hierdoor kan Adforto snel gebruik maken van een ideale mix van wijsheid, ervaring, nieuwe kennis en moderne inzichten. Wij ondersteunen organisaties in de langdurige zorg en in het publieke domein in het adequaat en snel leren reageren op de complexe vraagstukken van deze tijd. Hierbij zijn we gefocust op het vergroten van de toegevoegde waarde van organisaties waardoor de maatschappelijke zichtbaarheid ook wordt verbeterd.

De formule van Adforto

Volgens Adforto is expertise geen instituut, maar een service naar organisaties. Adforto is daarom mean and lean en voortdurend letterlijk en figuurlijk in beweging. Wij hebben geen groot en duur kantoor of kostbare backoffice, maar zijn een netwerk van zelfstandige adviseurs met dezelfde ambitie: Op basis van een grote maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan een betere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zinvol en zichtbaar mee te doen. Wat ons verbindt, is een grote betrokkenheid en resultaatgerichtheid.

De weg naar deze gewenste resultaten is voor Adforto belangrijk. Succesvol beleid en met name de implementatie daarvan, wordt namelijk niet (meer) in de bestuurskamer bedacht. Van scratch af aan zijn alle relevante partijen in onze aanpak aanwezig. Vanuit meerdere perspectieven wordt een concreet toekomstbeeld geschetst en ontstaat er draagvlak voor veranderingen. Vanuit de verbinding met cliënten, medewerkers en bestuurders creëren we de beweging en realiseren we samen de gewenste outcome.

We gaan van A naar B op de B-wijze en laten zo in onze aanpak zien waar we naar op weg zijn. Niet in de vorm van dikke nota’s maar in de vorm van inspirerende kaders waarbinnen gerichte actie ondernomen kunnen worden. Ontwikkelen en leren zijn naar ons idee onlosmakelijk verbonden aan het in de praktijk brengen en uitproberen van nieuw beleid. Zo wordt werkende weg beleid concreet gemaakt en vervolmaakt.

De mensen van Adforto:

Peter Nouwens

Over Peter Nouwens

Zelfstandige adviseurs in het netwerk van Adforto:

Hank van Geffen

Over Hank van Geffen

Thijs Dingenouts

Over Thijs Dingenouts