Privacy statement & Cookiebeleid

Deze pagina informeert u over het privacy beleid van Adforto en de cookietechnologie die Adforto gebruikt op haar website.

Persoonsgegevens die Adforto verwerkt

Adforto verwerkt persoonsgegevens over u, indien u gebruik maakt van de dienstverlening van Adforto. En/of omdat u, uw persoonsgegevens zelfstandig aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Adforto

 • Adres: Bereklauw 7, 5071 HB, Udenhout. Noord Brabant, Nederland
 • Telefoon: +316 33 93 32 47

Een overzicht van de persoonsgegevens die Adforto verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen gekoppeld worden aan organisatiegegevens:

 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Algemeen telefoonnummer
 • Algemeen e-mailadres

Waarom Adforto persoonsgegevens nodig heeft

Adforto verwerkt persoonsgegevens voornamelijk voor het uitvoeren van haar opdrachten. Zonder deze persoonsgegevens kan Adforto een opdracht niet uitvoeren.

Adforto verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Het versturen van een offerte
 • U telefonisch informeren over de opdracht
 • U per e-mail informeren over de opdracht
 • U op hard-copy informeren over de opdracht
 • Het versturen van een factuur
 • Het verwerken van de factuur en betaling in de wettelijk verplichte administratie

Adforto verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en binnen de wettelijke kaders die hierop van toepassing zijn.  

Persoonsgegevens delen met derden

Adforto verkoopt uw persoonsgegevens niet. Adforto zal uw persoonsgegevens enkel delen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met een zelfstandig adviseur binnen het netwerk van Adforto.

Alleen wanneer de adviseur deel neemt aan de opdracht. Toestemming van de opdrachtgever wordt voor aanvang van de opdracht vastgelegd en met de opdrachtgever gedeeld. De adviseur is ten alle tijden bekend bij de opdrachtgever.

Betaling

Voor het innen van een factuur maakt Adforto geen gebruik van de dienstverlening van een externe organisatie.

Adforto maakt gebruik van een zakelijke bankrekening bij Knab. Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V.

Wanneer u een factuur van Adforto betaald verstrekt u ook bepaalde persoonsgegevens aan Knab. Adforto heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door Knab.

Analytische gegevens websitebezoek

De Adforto website gebruikt Google Analytics van externe organisatie: Google om de effectiviteit en functionaliteit, geanonimiseerd te kunnen analyseren. Op basis van deze informatie wordt de website geoptimaliseerd. Adforto hanteert de Google Analytics voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft opgesteld op 31-10-2017 (Zie cookiebeleid) Er worden door Adforto geen analytische gegevens verwerkt.

Resumerend

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Adforto adequate, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Adforto gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om persoonsgegevens- verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, onrechtmatig verspreid worden of niet goed beveiligd zijn. Neem dan contact op.

Adforto vraagt u zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan, en adviseert u nadrukkelijk om uw inzending te coderen op basis van de internet-standaard: A File Format to Aid in Security Vulnerability Disclosure. Opgesteld door de Internet Engineering Task Force (IETF) onder vermelding van: RFC 9116 (4).

Cookiebeleid Adforto

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein computerbestand dat tijdelijk wordt opgeslagen op uw computer, wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat instellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

Google Analytics-cookies op de Adforto website

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om de effectiviteit en functionaliteit, geanonimiseerd te kunnen analyseren. Op basis van deze informatie wordt de website geoptimaliseerd en gebruikersvriendelijker gemaakt.

Voor het plaatsen van analytische cookies hanteert Adforto de voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft opgesteld op 31-10-2017:

 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • De optie ‘gegevens delen’ staat uit;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Hiermee voldoet Adforto en haar website aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (1)(2)(3)

Cookies toestaan of niet toestaan

Adforto biedt een deactivatie programma voor Google Analytics. De website zal geen analytische gegevens verzenden als u Google Analytics deactiveert. Het programma plaatst hiervoor een Google Analytics deactivatie-cookie op uw computer.

U bepaalt uiteraard zelf of u cookies toestaat of niet. Cookies kunnen worden geweerd door uw browser. U kunt hiervoor de handleiding van uw browser raadplegen voor een persoonlijke configuratie op maat.

Bronnenlijst

 1. Autoriteit Persoonsgegevens. (z.d.). Wet-bescherming-persoonsgegevens. Geraadpleegd op 1 november 2017, van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens

 2. “Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw websitebezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. U verwerkt met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat u ook op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.” (Autoriteit Persoonsgegevens, 2017, Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics)

 3. Autoriteit Persoonsgegevens. (z.d.). Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens. Geraadpleegd op 1 november 2017, van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens.pdf

 4. Internet Engineering Task Force (IETF). (z.d.). A File Format to Aid in Security Vulnerability Disclosure. Geraadpleegd op 28 april 2022, van https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9116