Onderzoek

Adforto voert toegepast onderzoek uit voor onderbouwing van beleid, voor evaluaties van projecten en t.b.v. het oplossen van vastgelopen zorgsituaties.

Trendanalyse en onderbouwing beleid

Adforto voert praktisch en toegepast onderzoek uit in het verlengde van onderzoeksvragen van organisaties. Hierdoor worden beleid en projecten van organisaties verdiept en gefundeerd en winnen ze aan overtuigingskracht.

Evaluaties van projecten

Goede evaluaties zijn van groot belang voor het verbeteren van projecten en voor de effectiviteit van organisaties. In onze evaluaties van projecten besteden we aandacht aan de resultaten, het proces en aan de samenwerking in dit kader. Adforto verzorgt, in overleg met alle betrokkenen, een terugkoppeling met heldere analyses, reflecties en adviezen voor een succesvol vervolg.

Vastgelopen in de zorg?

Ondersteunen van en hulpverlenen aan mensen met een zorgvraag is een boeiend maar soms ook complex proces. Echt mensenwerk dus. De relatie en het vertrouwen tussen professional en cliƫnt is essentieel in de zorg- en dienstverlening. Wanneer er een fundamenteel verschil van inzicht bestaat over wat goede zorg is of welke bijdrage van verschillende partijen verwacht mag worden, ontbreekt een belangrijke schakel. In de aanpak van Adforto onderzoeken we deze situatie, vanuit het perspectief van alle betrokkenen, op een zorgvuldige wijze. De Adforto werkwijze is gericht op duurzame oplossingen met draagvlak bij alle betrokken partijen.