Thijs Dingenouts

drs. Thijs Dingenouts

“Ik ben ik doordat jij jij bent, dat maakt het leven interessant”

Thijs Dingenouts is “door de wol geverfd”, was tijdens zijn 40-jarige carrière werkzaam in zowel het (speciaal) onderwijs als in de zorg voor mensen, vooral kinderen en jeugdigen, met een verstandelijke beperking dan wel een psychiatrisch te duiden problematiek.

Gaf in beide segmenten als eindverantwoordelijke leiding aan een organisatie. Inhoudelijke verdieping en optimalisering van werkwijzen in de hulpverlening vormden voortdurend zijn professionele drijfveer. Gaf als klinisch orthopedagoog leiding aan multidisciplinair samengestelde observatie- en behandel-teams.

Toonde zich, vaak tegens de stroom in, een fervent pleitbezorger voor meer (overheids)aandacht voor de doelgroep kinderen en jeugdigen met een samengestelde problematiek van een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis.

Trad ten behoeve van deze doelgroep veelvuldig in de media op de voorgrond en maakte zich landelijk ten behoeve van deze doelgroep hard voor o.a. de vorming van Multifunctionele Centra.

Thijs Dingenouts introduceerde als eindverantwoordelijke een afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie binnen de Observatie- en Behandelkliniek De Hondsberg te Oisterwijk. Hij weet mensen te motiveren tot het aangaan van nieuwe uitdagingen en schuwt hierbij niet zelf volop de kar te trekken.

Door derden werd regelmatig een beroep op hem gedaan conflict-oplossend en/of coachend te inter-veniëren. Was lid van een geschillencommissie bij een grote reorganisatie en participeert actueel in Raden van Toezicht binnen zowel het onderwijs als de zorg voor verstandelijk beperkten.

Ook zijn “vrijetijd” wordt ingevuld met activiteiten die zijn grote maatschappelijke betrokkenheid bevestigen. Zo geeft hij sturing aan de belangenbehartiging van en voor senioren in zijn woonplaats en is betrokken bij acties ten behoeve van zwerfkinderen in Cochabamba Bolivia.

Thijs kenmerkt zich door zijn rustige en vertrouwenwekkende uitstraling, is een goed luisteraar en observator. Weet mensen te motiveren, is communicatief sterk en weet in de analyse van problemen mensen oplossingsgericht mee te nemen. Een gezonde dosis humor is hem niet vreemd.

Zorginhoudelijk en onderwijskundig is hij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Er is bij hem sprake van een ongewijzigd grote betrokkenheid op de cliënten in beide segmenten.

Wilt u weten wat Thijs Dingenouts voor u of uw organisatie kan betekenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Of bel naar telefoonnummer: +316 33 93 32 47